Advertisements

Romanul de consum

Diferenţa dintre un roman bun şi unul prost, scrie Nicolae Manolescu în prefața volumului Cum se scrie un roman? publicat în 2012 la Cartea Românească, se datorează faptului că există romancieri care măsluiesc cărţile mai bine decât alţii. Cât priveşte măsluitul, afirmă criticul român, acesta ar fi de cel puțin două feluri:

Unii autori dovedesc, pur şi simplu, abilitate.

Procedează, aşadar, prin captatio benevolentiae şi au succesul asigurat printre cititorii naivi, care sunt cei mai numeroşi, dacă mai e cazul s-o spun.

„Măsluitul constă la ei într-o reţetă: bunăoară, o intrigă creatoare de suspans, dialoguri scurte, absenţa descrierilor şi portretelor, fraze absolut banale rostite pe un ton ritos, totul grefat pe o problemă morală, socială sau politică la modă. Cu precizarea că reţeta e totdeauna ascunsă cu grijă”. Un roman bine măsluit este așadar adresat celor mai numeroși cititori. Romanul de acest gen alege (asemeni autorilor săi) calea ușoară spre mintea cititorilor.

Dar nu toate romanele pot fi „mari” și grele, iar acestea din urmă nu pot supraviețui pe o piață cu tot mai puțini cititori. Cititorii sunt greu de păstrat în lipsa acest gen „facil” care este romanul de consum. Am să încep aici o serie de prezentări a genului, chiar dacă acesta este mai puțin gustat de cititorul de elită. Pornind de la filmul Fata morgana, i-am descoperit pe frații gemeni Ioan și Florian Grecea, a căror mini-biografie o prezint în cele ce urmează.

Cei doi Grecea sunt născuți în 1924 la Severin și afirmați în perioada relativei deschideri ceaușiste de după 1968 în literatura de consum a epocii. Despre Florian se știe că a făcut studii gimnaziale (1931-1934) şi liceale (1935-1943) în localitatea natală, luându-şi bacalaureatul la Craiova. În 1955 a absolvit Şcoala de Literatură „M. Eminescu”, iar în 1959 Facultatea de Limba şi Literatura Română a Universităţii din Bucureşti.

Fratele său Ioan Grecea, fiu al Ecaterinei (născută Şandru) şi al lui Iulian Grecea (sudor), a scris Fata Morgana și Talida, după ultimul Casa de filme 4 făcând un film al cărui scenariu este semnat de fratele său. Ioan a decedat în 1999, în vreme ce Florian, în vârstă de 93 de ani, trăiește în București. Florian Grecea a fost ofiţer, ajungând la gradul de colonel, fiind, concomitent, prim-redactor la revista „Pentru patrie”, redactor-şef la revista „La Cooperation en Roumanie” (1960-1963) şi apoi redactor la Studioul Cinematografic al Armatei (1969-1981).

Debutează cu o schiţă în „Caietul literar” (1951), obţinând în 1952 şi un premiu al revistei „Tânărul scriitor”, după care va colabora la „Apărarea patriei”, „Viaţa militară”, „Albina” şi „Urzica”. Scrierile lui F. Grecea se mulează perfect pe şablonul literaturii de spionaj şi aventuri, combinat cu acela al „oglindirii” moralist-pedagogice a trecutului şi a prezentului armatei. Cartea de început, Candidat la însurătoare (1958), include schiţe şi se vrea o satiră modernă a „păcatelor” sociale, ironizând, mai mult sau mai puţin iscusit, probleme conjugale, birocraţia la toate nivelurile, lăudăroşenia, egoismul, oportunismul, parvenitismul etc.

Cea mai izbutită dintre prozele sale este Dosarul Urecheatu, în care autorul manevrează un reuşit umor de limbaj şi de situaţie, pe modelul caragialesc al „telegramelor”. Tot în 1958 îi apare volumul Noaptea albă, urmat de Născut a doua oară (1960), unde autorul, schimbând registrul şi trecând la mediul ostăşesc, se simte mai în voie. Va încerca ulterior varianta comercială a romanului poliţist, în această formulă vandabilă fiind compuse Enigma de la frontieră (1968), Profesorul de dans (1974) şi Dans la Colorado (1991).

Atunci când uită să fie obedient faţă de comandamentele ideologice, Grecea dovedeşte că are talent, pe care ştie să-l pună la lucru în romane alerte, de divertisment, Profesorul de dans fiind, între acestea, cel mai reuşit. A scris și câteva scenarii de film de scurtmetraj pentru Studioul Armatei şi, în colaborare regizorul Elefterie Voiculescu, scenariul lungmetrajului Fata morgana din 1981, după romanul omonim scris de fratele său.

Advertisements

Related Posts

About The Author

Add Comment